Warning: A non-numeric value encountered in /home/boiron/public_html/SUB/stodal-bez-zahar/wp-content/themes/Avada/includes/dynamic_css.php on line 6753

Какво представлява Стодал без захар®?

Стодал без захар® сироп е хомеопатичен лекарствен продукт традиционно използван за лечение на кашлица от различен произход.

boiron_logo_b

Терапевтични показания

Име на лекарствения продукт

СТОДАЛ без захар®, сироп. Прозрачна до слабо опалесцираща сироповидна течност със специфичен мирис на къпини и ванилия.

Качествен и количествен състав
За 100 g сироп:

Antimonium tartaricum 6 СН 2 g
Bryonia 3 СН 2 g
Coccus cacti 4 СН 2 g
Drosera 3 СН 2 g
Ipeca 3 СН 2 g
Rumex crispus 6 СН 2 g
Spongia tosta 4 СН 2 g
Sticta pulmonaria 3 СН 2 g

 

Помощни вещества с известно действие: течен малтитол, сорбитол, натриев бензоат.

Противопоказания
Свръхчувствителност към активните вещества или към някое от помощните вещества.

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба
Пациенти с редки наследствени проблеми на непоносимост към фруктоза не трябва да приемат това лекарство. Поради съдържанието на сорбитол и течен малтитол, това лекарство може да има леко слабително действие. Калорийна стойност: 2,3 kcal/g течен малтитол и 2,6 kcal/g сорбитол, съответстващи на около 28,4 kcal на 15 ml доза и 9,5 kcal на 5 ml доза. Този лекарствен продукт съдържа 0,25 g натриев бензоат във всеки 100 ml от сиропа. Eдна доза от 5 ml от сиропа съдържа 0,0125 g натриев бензоат. Eдна доза от 15 ml от сиропа съдържа 0,0375 g натриев бензоат. Натриевият бензоат може да увеличи жълтеницата (пожълтяване на кожата и очите) при новородени (на възраст до 4 седмици). Не се препоръчва при деца под 18 месеца. Лечението не трябва да продължава повече от една седмица.

Взаимодействие с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие
Неприложимо.

Фертилитет, бременност и кърмене
Няма данни за ефекта на този лекарствен продукт върху фертилитета или за употребата по време на бременност или кърмене. Предвид степента на разреждане на неговите активни съставки не се очакват нежелани реакции по време на бременност или кърмене. Това лекарство може да се използва по време на кърмене. Като предпазна мярка, поради наличието на сорбитол и течен малтитол, за предпочитане е да се избягва употребата му по време на бременност.

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Това лекарство не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

Нежелани лекарствени реакции
Съобщаване на подозирани нежелани реакции
Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8, 1303 София, Тел.: +359 2 8903417, Уебсайт: www.bda.bg.

Предозиране
Неприложимо.

Фармакологични свойства

Фармакодинамични свойства
Фармакотерапевтична група: ATC код: R05X
Терапевтичните показания на този лекарствен продукт се основават на традиционната хомеопатична употреба на неговите съставки.

ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
Списък на помощните вещества
Течен малтитол, сорбитол, натриев бензоат, лимонена киселина монохидрат, аромат на къпина, аромат на ванилия, пречистена вода.

Несъвместимости
Неприложимо.

Срок на годност
5 години. След първо отваряне – 1 година.

Специални условия на съхранение
Не изисква специални условия на съхранение.

Вид и съдържание на опаковката
Кутия, съдържаща една бутилка от кафяво стъкло 200 ml и мерителна чашка. Кутия съдържаща една бутилка от кафяво стъкло 200 ml с приспособление за отливане и мерителна чашка. Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

ПРИТЕЖАТЕЛ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА
BOIRON, 2 AVENUE DE L’OUEST LYONNAIS, 69510 MESSIMY, ФРАНЦИЯ
НОМЕР(А) НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА N° : BG/MA/MP-44537
ДАТА НА ПЪРВО РАЗРЕШАВАНЕ/ПОДНОВЯВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА УПОТРЕБА Дата на първо разрешаване: 08.02.2019г.

Листовка за пациента

От блога:

Как да разпознаете различните видове кашлица?

Кашлицата е естествена реакция на организма при излагане на горните дихателни пътища на инфекциозни агенти (бактерии, вируси), алергени (полени) или [...]

Дозировка и начин на приложение

Перорално приложение.

  • Възрастни:
    1 доза от 15 ml измерена с мерителна чашка, 3 до 5 пъти на ден.
  • Деца:
    над 18 месеца 1 доза от 5 ml измерена с мерителна чашка, 3 до 5 пъти на ден.

Други продукти на Боарон в България